HELP  DE NATUURHELP DE AARDE DOOR BOMEN TE PLANTEN LEEF DE NATUURMEER NATUUR MEER BIOIVERSITEIT GROENE AARDE LEEF NATUURLIJKER EN GEZONDER
HELP DE NATUURHELP DE AARDE DOOR BOMEN TE PLANTEN
HELP ONS MET VOEDSELBOSSEN AANLEGGEN
LEEF DE NATUURMEER NATUUR MEER BIOIVERSITEIT
HELP MEE MET DE MEEWERKDAGEN
GROENE AARDE LEEF NATUURLIJKER EN GEZONDER
WIJ HELPEN JE WEER IN CONTACT MET DE NATUUR EN JEZELF TE KOMEN

Home

Eco-landbouw in samenwerking met de natuur

Stichting Landgoed De Nieuwe Aarde is een inspiratieproject in agro-ecologische landbouw en zelfvoorzienend leven.

Wij zijn bezig om het landgoed om te schakelen van gangbare landbouw naar duurzame landbouw. De methoden die wij hiervoor ingezetten zijn permacultuur, voedselbossen en natuurlijke begrazing.


Deze omschakeling vergt tijd en observatie. Het aanleggen van het voedselbos gaat jaren duren. Wij willen de natuur helpen om te schakelen van productiebos naar voedselbos. Het doel is een levendige bodem, biodiversiteit in flora en fauna, een gezond bos en gezonde en overvloedige productie van fruit, noten, eetbare planten, bomen enz. 

Hoe kunnen we dit doen met de toenemende droogte of nattigheid?

Door de bodem te voeden d.m.v. veel organische stof toe te voegen door bomen te planten, organische mest en compost te gebruiken en niet te ploegen. Hierdoor kan de bodem meer water vasthouden en het bodemleven herstellen. Bossen zijn de airconditioning van de aarde. Zonder bossen geen regen. In het bos is het een tiental graden koeler in de zomer dan elders. Ze beschermen de bodem tegen uitdrogen en houden het water vast en zorgen voor opslag van CO2. Als de bossen verdwijnen wordt de aarde een woestijn.

Leven in verbinding met de natuur en elkaar

Om gezond te kunnen (over)leven is het noodzakelijk dat we meer in verbinding met de natuur en elkaar komen te staan.
Het gaat niet goed met de aarde. De natuur verdwijnt. Schoon water en gezonde natuurlijke voeding wordt schaars. Wijzelf en onze kinderen krijgen de meest uiteenlopende klachten.
Veel heeft te maken met dat we te weinig in de natuur zijn of niet natuurlijk leven. We leven in stress en hebben veel negatieve straling om ons heen.

We kunnen dit veranderen door weer in de natuur te zijn en te ervaren wie wij werkelijk zijn. Zonder het moeten, het oordelen en de tijd die ons in de nek hijgt.
Door middel van excursies, workshops, cursussen, kinderfeestjes en ervaringuitwisselingen willen wij, iedereen die dat wil, helpen om het beste uit zichzelf en zijn of haar omgeving te halen door weer èèn te zijn met jezelf, elkaar en de aarde.

Vriend van stichting Landgoed De Nieuwe Aarde worden 

Vriend van Stichting Landgoed De Nieuwe Aarde kan je worden voor 10 euro per maand. Meer mag natuurlijk ook. En als je het niet kan betalen mag minder ook. We zijn met alle bedragen blij. 

Als je je aanmeld als vriend blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen, meewerkdagen, plukdagen alle soorten cursussen, workshops en excursies die wij gaan geven en heb je voorrang bij de aanmeldingen. 

Ook eenmalige giften zijn natuurlijk van harte welkom.
Het rekeningnummer is NL71 SNSB 0787 8666 36 t.n.v. stichting Landgoed De Nieuwe Aarde.

Het geld komt geheel ten goede aan het landgoed en de ontwikkeling van dit bijzondere project. Je helpt mee een stukje nieuwe aarde te ontwikkelen. Samen met de natuur, dieren en elkaar.

Je kan je aanmelden door een berichtje te sturen naar info@landgoeddenieuweaarde.nl

Meehelpen
op het landgoed?

Iedere zaterdag is er een meewerkdag. Dan staat de koffie, thee en soep weer klaar.
Meehelpen kan ook op andere dagen. Neem contact met ons op voor meer info.