Vriend worden van de stichting Landgoed De Nieuwe Aarde

Vriend worden van de stichting Landgoed De Nieuwe Aarde

Onze stichting heeft eindelijk een bankrekening. Naast alle fysieke hulp kunnen we ook financiële hulp goed gebruiken.Wie wil vriend worden...

Nieuwe Bord is geplaatst

Het nieuwe bord is aan de weg geplaatst. Dus zijn we nog makkelijker te vinden voor bezoekers, vrienden van de...

Natuurlijke hagen en struweel

We hebben subsidie ontvangen van de provincie Gelderland om natuurlijke voedselhagen aan te leggen en een voedselbos struweel. Bijna 2000...