Droogte

De grootste uitdaging op het landgoed is de droogte. Zeker met de jonge aanplant zijn we vooral erg druk met...

Schenking van Earthing Nederland

Earthing Nederland is het bedrijf van de eigenaren van het landgoed. Zij staan helemaal achter de doelen die wij nastreven....

ziekenboeg

We hebben wel wat te stellen gehad met de dieren. Een lammetje had klem gezeten in de baarmoeder. Haar broer...

Bloemrijke weide

Bloemrijke weide

Van de Gemeente Lochem hebben wij subsidie ontvangen om zaden aan te kopen voor bloemrijke weiden en het aanleggen van...

uitbreiding vee

In november hadden wij een Drents heide schaap ram aangekocht. Die ram heeft goed zijn best gedaan. 5 ramlammeren en...

verhoogde bedden

​​ In februari zijn we begonnen met het aanleggen van verhoogde vaste permacultuur bedden. Eddy Hutjes wilde hiermee expirimenteren. Eerst...

Vriend worden van de stichting Landgoed De Nieuwe Aarde

Vriend worden van de stichting Landgoed De Nieuwe Aarde

Onze stichting heeft eindelijk een bankrekening. Naast alle fysieke hulp kunnen we ook financiële hulp goed gebruiken.Wie wil vriend worden...

Nieuwe Bord is geplaatst

Het nieuwe bord is aan de weg geplaatst. Dus zijn we nog makkelijker te vinden voor bezoekers, vrienden van de...

Natuurlijke hagen en struweel

We hebben subsidie ontvangen van de provincie Gelderland om natuurlijke voedselhagen aan te leggen en een voedselbos struweel. Bijna 2000...

Voortgang Agro-forestry

Voortgang Agro-forestry

              12 december 2019 zijn er ruim honderd bomen en struiken aangeplant door vele vrijwilligers. Ze stonden om 12.00 u al...